2024-01-13 Thunder vs Magic Live List 0000-00-00 00:00:00